Skip to content

Štátna ortopedická ambulancia

Na štátnej ambulancii pracujem každý utorok  od 8-00 do 14.00. 

ambulancia

Informácie o pracovisku

Táto ambulancia poskytuje ambulantnú starostlivosť pre  rajónnych,ale aj mimorajónných klientov s ochoreniami a úrazmi osteoartikulárneho aparátu . Základným poslaním tejto  ambulancie, ak to  už vyplýva z jej  názvu,   je v prvom rade   kompletný  príjem  pacienta  na ortopedické  oddelenie,  ďalej sa prevádzajú sa  prakticky  všetky   kontroly  u pacientov , ktorí  boli  na našom oddelení liečení a operovaní . Druhým pilierom   práce   tejto ambulancie  je  posudzovať vhodnosť operačného   riešenia  u chorobných  stavov nato  indikovaných, najčastejšie  už  u pacientov   vyšetrených  na  inej ( spádovej) ortopedickej  ambulancii  . Po dôkladnom vypočutí Vašich problémov a následnom vyšetrení doporučíme najvhodnejší terapeutický postup zahrňujúci medikamentóznu liečbu, rehabilitáciu alebo operačné  riešenie  Vašich  zdravotných   potiaží.

statna