Skip to content
Home » Ortopedické oddelenie

Ortopedické oddelenie

oddelenie top

Informácie o pracovisku

Vznik  ortopedicko-traumatologického oddelenia  sa datuje k    1.11. 1976 kedy sa pod vedením prim.  Dr. Eiselta , kedy sa začala starostlivosť o pacientov s ochoreniami  a úrazmi pohybového ústrojenstva. Pod vedením primárov   MUDr. Kordu – od roku 1982, MUDr Štillu- od oku 1994,  MUDr. Regulyho – od  roku 1998, MUDr. Jána Sedliaka- od 1.2.2008 a od 2021 MUDr.Tomáša Šagáta, boli postupne do praxe zavedené všetky moderné a operačné postupy a metódy vrátane artroskopií, implantácií umelých náhrad veľkých  kĺbov, ako  i  moderné  postupy pri  ošetrovaní  úrazov pohybového  aparátu.

Ročne sa  na Ortopedicko traumatologickom oddelení prevedie viac ako 1 500 plánovaných  aj   urgentných výkonov. Operačná ako i ďalšia liečebná  starostlivosť sa snaží byť vždy v súlade s najnovšími trendmi v medicíne, k čomu napomáha aj sústavné vzdelávanie a štúdijné  pobyty lekárov a sestier  na klinikách v zahraničí a na Slovensku. Oddelenie  poskytuje  komplexnú starostlivosť  o ochorenia a úrazy pohybového ústrojenstva . Z operatívy sú v popredí artroskopie –  ktorých  vykonávame  viac ako  800 ročne.

Tiež  v posledných rokoch  narastajú počty   implantácií umelých kĺbnych  náhrad  bedrových i  kolenných zhybov –  v posledných  rokoch  vykonávame  viac ako 100  umelých náhrad  bedra a kolena  ročne . Čakacie  doby na  implantáciu  kĺbnej  náhrady  sú   na našom oddelení  do 12 mesiacov – v závislosti od zdravotnej   poisťovne  klienta .

oddelenie

Charakteristika pracoviska

Na našom oddelení sa naďalej prevádza komplexná  starostlivosť o pacientov s úrazmi pohybového ústrojenstva. V  traumatologických indikáciách naše pracovisko  sleduje   najmodernejšie  trendy  v operačnej  liečbe  zlomenín , ako jedno  z  prvých  pracovísk  na Slovensku sme  zaviedli metodiku   vnútrodreňového zaisteného  klincovania    pri  zlomeninách dlhých kostí. Na oddelení sme  schopní   riešiť prakticky   všetky  druhy poranení  pohybového  aparátu ,  za použitia  najmodernejších   liečených   postupov a techník.

Koncom roka 2009 sme spustili superaseptické operačné sály s laminárnym prúdením vzduchu do operačnéhoho poľa, ktoré spĺňajú všetky parametre europskych hygienických noriem a sú jedny z najmodernejších na Slovensku. Otvorením týchto operačných sál sme pri ťažkých operačných výkonoch podstatne znížili zaťaženie organizmu pacienta širokospektrálnymi antibiotikami.

Pri  poskytovaní   zdravotnej   starostlivosti  kladieme – ako celý  kolektív- dôraz  na  ľudský   prístup   ku  nášmu  klientovi.  Ľudský,  chápavý a láskavý  prístup  ku  každému pacientovi , sa    stalo  mottom   našej každodennej   práce.  O  tom  môžu  dosvedčiť  desiatky a stovky pacientov  zo všetkých  kútov našej republiky….